Genom öppen och frivillig auktion

låter husbonden J. Johansson, Båtels i Ganthem, lördagen den 22 September frän kl. 2 e. m. försälja sitt egande 1/8 mant. kronoskatte Båtels, först i mindre lotter och sedan i sin helhet med förebehåll att antaga eller förkasta skeende anbud. Hemmanet innehar en areal af omkring 10 tunnl. bördig åker, några tunnl. god hårdvallsmark, myrmark och skog till hushehof, samt försvarliga man- och ladugårdsbygnader. Med köpeskillingen kan lemmas anstånd efter real köpares begvämlighet. Vidare upplysningar meddelas vid auktionstillfället. På hemmanet finnes utmed stora landsvägen uppförd en ny manbygnad innehållande 3 rum och kök, passar utmärkt till handelslokal eller för handtverkare.
Ganthem den 13 Sept. 1888.
Efter anmodan,
OLOF PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 September 1888
N:r 75.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *