Gräfningarne i borgmästare Eens trädgård

ha, sedan det förut omtalade fyndet af kapitälet gjordes, fortsatts och ledt till det resultat att en del af grundmuren till kalfskinnshusets södra gafvel blottats, hvarjämte en ingång med utsprång påträffats i murens långsida, hvilken vetter åt Strandgatan. Grundmuren har en försvarlig tjocklek, ej mindre än 7 fot.
Borgmästare Een har hos riksantiqvarien Hildebrand begärt upplysning om något är att vidare göra vid gräfningarna och i så fall hvad.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 September 1888
N:r 75.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *