Från sjön.

Skeppet Marie, kapten Wessman, passerade Malmö 9 dennes.
— (Meddeladt af kapten Holst). Brigg Maria, kapten Pedersen, ankom 12 dennes till Marieberg, Hernösande distrikt, från Rochester.
— Skonerten Gotfried, hemma i Kalmar och lastad med battens, har i onsdags strandat å Understen vid Ålands haf. Bergnings- och dykerlaktiebolaget Neptuns ångfartyg Argo har från Eckerö på Åland afgått till strandningsstället för att assistera.
— Den 4 dennes grundstötte utanför Holmögadd (norra Qvarken) skonertskeppet Stadsman, kapten J. D. Mattsson, hemma å Åland, kommande från Lule med trälast och destineradt till Boulogne. Fartyget, som inkom till Furusund 9 dennes med läcka, är nu undersökt af dykare och måste lossa för att reparera, emedan skadorna i botten befunnits tämligen betydliga.
— Briggen Queen Emma, kapten Davies, från Carnavon (Wales), barlastad, på resa till Helsingborg och Hernösand, har strandat vid Hasle och är förmodligen vrak. Manskapet är räddade.
— I söndags strandade i närheten af Lägerholmen vid Landön norska barkskeppet Britannia fördt af kapten Langlie, kommande från Grimaby i barlast med destination till Hernösand. Fartyget har efter allsannolikhet under nu rådande frisk ostlig vind, blifvit vrak. Besättningen år bergad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *