Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Södra Gotland, 13 Sept.

En fruktansvärd storm har rasat här i går och fortfar ännu när detta skrifves. För storm och motvind inkom under loppet af gårdagen i Slite hemmahörande skonerten John, kapten Carlsson, till Burgsvik. Fartyget, som var lastadt med tjära, var nära deras att förlora däckslasten utanför Hoburg, der flera brottsjöar öfverspolade fartyget.

Tillbud till eldsvåda yppade sig häromdagen i handl. Hanséns å Burgsvik handelslokal, der elden delvis förkolnat träväggen i huset innan den varseblefs af en piga, som i hast allarmerade i närheten boende så att elden hann stäckas. Huru elden uppkommit har ej kunnat utrönas. För ett par tre år sedan var ett likadant tillbud ungefärligen på samma ställe i lokalen, och då uti en tomlår, hvilken stod invid väggen utanför lokalen.

Fisket är nu alldeles flau i trakten.

Kornskörden pågår nu som bäst under ett bergningsväder, som behäfde vara bättre om den skall kunna bergas i godt skick.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *