Genom offentlig auktion,

som torsdagen den 20 September från kl. 9 f. m. kommer att förrättas vid Mattsarfve i Hörsne, låter konkurstörvaltningen uti Petter Ferdinand Ingmanssong konkurs. massa till den högstbjudande försälja fastigheten 7/32 mantal Mattsarfve och 133/8192 mantal Swiss allt i Hörna sock en samt hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, koppar-, tenn-, bleck och jernsaker, malm, porslin och glas; möbler: en sehiffonnier, byrå, skåp, mat-och spelbord, stolar, sängar, vägg- och toalettspeglar, väggklocka, kistor, skrin, en välstol med tillbehör, rännvind, spinnrockar; träkärl af hvarjehanda slag, sådeshingar, sängkläder och linne, gardiner, madrasser, golfmattor; apan måls. säckar och hästtäcken; åker- och kör. redskap, såsom en lastvagn flere arbetsvagnar, kälkraek, arbetskälkar, hart-var af olika slag. vänd- och spetsplo. gar, mulliösor, kornvält, ved- och foderhäckar, ett tröskverk, vindmaskin, deglar, selar, svänglar, oxok, jernkettingar, yxor, spadar, skyfflar, sigdar, liar och högafflar m. ro.; snickare- och smedja verktyg; kreatur: ett par hästar, ett par oxar, 4 kor, 1 tjur och lam m. m.
Hemmansdelarne utbjuda, kl. 2 e. m. Den förstnämde är försedd med man-och ladugårdsbygnader, laga skiftade och båda bestå at 76 qv.-ref 63 st. åker, till större delen af utmärkt beskaffenhet, 72 qv.-ref 9 st. god slåttermark, 56 qv. ref 31 st. odlingsmark, 248 qv.-ref 23 st akisningsjord eller tillsammans 81 tunland, 9 kappland, skogstillgång tillräcklig för husbehof.
Af köpeskillingen skall omkring 1/20 betalas genast antingen kontant eller med antaglig revers och bör köparen vara beredd ställa nöjaktig säkerhet för öfriga köpeskillingsbeloppet som möjligen kan öfverstiga i hemmanet varande inteckningar, förbehållande sig konkursumseans syssloman att i förening med inteckningehaf vare och fordringsägare pröf va blif vande anbud och desamma antaga eller förkasta. Vidare underrättelse för fastigheten meddelas vid auktionen och för lösa egendomen temas kände och fullt vederhäftiga köpare 3 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 4 September 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *