Samtliga fordringsägare

uti f. d. hemmansägaren P. F. Ingmans vid Mattsarfve i Hörsne socken konkurs, äfvensom de, hvilka äga intecknade fordringar i nämda konkursmassas fastigheter 7/32 mantal Mattsarfve och 133/8192 mtl Smiss, kallas härmed att sammanträda i konkursboet torsdagen den 20 innevarande September kl. 4 e. m. för pröfning å de anbud, som kunna erhållas vid den å berörde fastigheter samma dag utlysta auktion och samma anbud antaga eller förkasta.
Kräklingbo den 5:te September 1888.
BERNH. BOLIN,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *