Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 8 Sept.: öfverstelöjtn. Hjärne, kapten Öberg, löjtnant Curtz, redaktör Jeurling, dr Albrecht, dr Berger, Mr Potter, hrr Schulzeuheim, Alinda, Umlauft, Söderlund, Lundberg, Stenmark; fruarna Nilsson, Schulzeuheim, Hammarlund, Wittberg, Olin; fröknarna Hammarberg, Pettersson, Bachér samt 4 däckspassagerare.

Från Kalmar med Visby 9 Sept.: hrr Andersson, Budin, Lindahl, Andersson, Nilsson med fru; fröken Olofsson samt 11 däckspassagerare.

Från Stettin via Kalmar till Visby med Tjelvar 9 Sept.: hrr Kehlander, Kreüger, Björklund, Sachs, Bastelt, Faegreus, Jacobsson, Kullberger, Andersson, Stockus, Hallström, Pettersson, Fredborg; fru Witt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *