Inspektion af artilleriförråden

på Gotland pågår för närvarande. I lördags hitkommo nämligen fälttygmästaren öfverstelöjtnant K. G. Hjärne och kapten A. Öberg för detta ändamål. I dag ha de inspekterande officerarna jämte artilleribefälhafvaren besökt Slite, hvarifrån hemkomsten sker i morgon middag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *