Till räddningsmanskapet

på Fårö ha an från engelska regeringen ankommit de penningebelöningar, som med anledning af den bekanta räddningen vid Salvoren i vintras tillerkänts dem. Beloppet, utgörande 20 pund sterling (360 kronor) att fördelas med 36 kronor för man, har af härvarande engelske v. konsul öfversändts till pastorembetet å Fårö för att tillställas manskapet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *