Prins Karl

afreste härifrån i lördags afton klockan 8 med ångfartyget Gotland. Redan kl. 2 e. m. skedde affärden från Furubjers med gårdens hästar. Prinsen uttalade dess för innan till sin värd, hr Knut Stare, sin belåtenhet med vistelsen på Furubjers, samt öfverlemnade som minne sitt porträtt med egenhändig namnteckning och angifvande af tiden för vistelsen på Gotland, 19 Juli-4 Augusti.
Vid ankomsten till staden uppvaktade prinsen först sin härvarande schef major Stål, hvarefter fördes stäldes till länsresidenset. Här hämtades sedan prissen i ekipage från Fridhem, dit han var inbjuden till middag hos prinsessan Eugénie. Till middagen vore likaledes invitererade landshöfding Poignant och major Stål med familjer.
Afresan från Fridhem skedde i lagom tid för att komma till båten.
Här hade en stor massa folk samlat sig. Prinsen uppehöll sig samtalande med än den ena än den andra på öfverdäcks tills båten lade ut. Landshöfdingen utbragte då ett lefve hertigen af Vestergötland! som besvarades med ett fyrfaldigt hurrarop.
Viftningarne från stranden fortforo, tills båten försvann bekom pirhufvudet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *