Generalmajoren frih. Rappe,

schef för generalstaben, samt fortifikationsöfversten Elliot anlände hit i går från Stockholm för att inspektera de topografiska arbetena kring Tingstäde. Generalen och öfversten utreste nästan omedelbart efter ankomsten till Visby och företogo i sällskap med prins Karl och löjtnant Ribbing en tur kring trakten. Efter återkomsten till Furubjers intogs hos prinsen frukostmiddag, hvarefter återresan till staden skedde vid 3 tiden.
Såväl generalmajor Rappe som öfverste Elliot reste i går afton tillbaka till hufvudstaden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *