Från sjön.

Skonertskeppet Familjen, fördt af kapten I. Bager och hemmahörande i Svendborg, Danmark, råkade på resa från Björneborg till Rochester med trälast under den häftiga stormen 31 sistlidne Juli springa läck utanför fyrfartyget Kopparstenarna vid Gotska Sandön. Fartyget fyldes af vatten, men flöt naturligtvis på trälasten, hvadan besättningen icke förlorade modet, utan med babords sida under vatten för små segel tillryggalade den långa vägen till Sandhamn, dit fartyget anlände natten till i går. Det har sedan bogserats till Djurgårdsdockan, der det kommer att reparera.
— Ångfartyget, Österjön har, enligt underrättelse från Norrköping af 24 Juli, varit på grund i Kalmar sund och intagits i Norrköpings docka för att reparera.
— Skeppet Tor har — enligt telegram från London af 31 Juli — på resa från Liverpool till Halifax strandat vid Musquodoboit och gått totalt förloradt.
— Skonertskeppet Lovisa, hemma i Warberg, strandade i tisdags vid Hallnäs på Ölands östra kust, efter att förut halva blifvit pårändt af ett engelskt ångfartyg.
— Slupen Tapperheten, skeppare Andersson, hemma i Oskarshamn och kommande från Stockholm i barlast, strandade natten till i söndags under då rådande storm, å Åsleskär i närheten af Stedsholmen.
Ångaren Emma har inbogserat slupen till Vestervik, vid hvars varf den skall undergå nödig reparation.
— Ångaren Schweden, hvilken, såsom förut dämts, nyligen sjönk vid Trawenünde, påseglad af ett engelskt fartyg, år nu flott. Dess
jernlast håller på att upptagas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *