Genom utmätningsauktion,

som å Skogs tingställe i Levide förrättas torsdagen den 13 nästkommande September klockan half elfva förmiddagen kommer Niklas Jönsson, Bomungs i När tillhöriga 2/15 mantal Hemmor i samma socken att försäljas. egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egen domen gäldas eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna hemmansdel som är obebygd, är belägen 0,9 mil från Stånga station, utgöres af 10,60 hektar åker, 2,31 hektar äng 0,39 hektar odlingsmark, 9,34 hektar afrösningsjord och 0,37 hektar impedimenter eller tillsammans 23,1 hektar och är saluvärderad till 2,800 kronor.
Visby Gotlands södra Kronofogde kontor den 30 Juli 1888.
AUG. BOKSTRÖM

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *