Jemlikt 4 § i lagen

angående handelaregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Lars Petter Engedahl att han ämnar idka handel i Kräklingbo socken under firma Lars Petter Engedahl.
Visby i Landskansliet 26 Juli 1888,
E. POIGNANT.
G. N. Donner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *