Löjtnant Primus Peterson

hade hos kammarrätten besvärat sig öfver länsstyrelsens utslag i fråga om hans mantalsskrifningsort, hvarigenom denna bestämdes att vara Visby. Kammarrätten har emellertid lemnat löjtnant Petersons besvär utan afseende och fastställ k. m:ts befallningshafvandes utslag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *