Auktion vid Thors i Bro.

Genom offentlig auktion som förrättas å Thors i Bro socken tisdagen den 31 Juli kl. 1 e. m låter hemmansägaren M. A. Berg derstädes till den högst bjudande försälja nu å hemmanet växande gröda å 1/4 mantal samt ett par dragoxar, tjenliga till slagt, kvarjämte äfven egendomen samtidigt kommer at vid samma tillfälle utarrenderas på ett eller flere år.
Vilkoren, som kunna lämpas efter reel köpares beqvämlighet, tillkännagifvas vid auktionstillfället men bör inropare af grödan vara beredd att betala 1/10 af köpeskillingen kontant eller derför ställa antaglig borgen.
Åby i Bro den 23 Juli 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *