Visby arbetareförening

hade igår extra sammanträde hvarvid beslöts att en utfart om söndag skulle äga rum till Henriksdal i Barlingbo, såvida vädret är lämpligt och ägaren, possessionaten Wiman ej då för något sitt ändamål sjelf vill disponera sin vackra park.
Till värdar utsägos handl. Enström, snickare Axel Lindbom och vagnmakare Karl Lindell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *