Auktion vid Vestres i Tingstäde.

Medels frivillig auktion låter landtbr. Jakob Jakobsson, Vestres i Tingstäde, onsdagen den 1 Augusti kl. 11 f. m. till den högstbjudande försälja såväl sin lösa som fasta egendom; den förra består af guld, silfver, koppar, jern och blecksaker, glas och porslin, linne och fjäderfylda sängkläder, möbler, såsom bord, stolar, flere sängställen, skänkar, kommoder, lagg- och träkärl, såsom fläsktinor, bunnar, tunnor, baljor, spann m. m.;
Kör- och åkerbruksredskap; res och arbetsvagnar, en rensläde, kälkar, vräng-och foderhäckar, klös rak- och krok pinnbadvar, mulltösor, vänd- och spets plogar, svänglar, selar m. m.; kreatur : hästar, deribland ett sto i 3:dje året at bättre ras, kor, ungnöt, lam m. m. Fastigheten 5/ 32:dels mantal Vestres i Tingstäde, bebygd med såväl man- som ladugårdsbygnader alla i godt skick, har särdeles god och bördig åker, lem-Dar i alkastning pr är omkring 1.00 tunnor spanmål, innehar goda och vidlyftiga beten, skog till husbehof och något till alsalu, utbjudas kl. 12 å dagen och säljes sådan den nu befinnes med derå växande gröda. I hemmanet varande inteckning å 2,000 kr. hypotekslån kan at blilvande köpare få öfvertagas. Hemmanet säljes lefvisionsfritt. Köpare böra vara beredda att vid klubbslaget eller högst 14 dagar deref ter betala 1/10 af köpeskillingen; skulle antagligt anbud å fastigheten ej afgifvas kommer densamma med ou växande årets gröda att ägovis utbjudas och försäljas. Pröfningrätt förbehålles. Öfriga vilkor rörande hemmanet och dess betalniogsvilkor hvilka blifva förmånliga och kunna ställas efter reela köpares beqvärnlighet, blifva före utropet tillkännagifna. För löseegendomen lemnas betalningsanstånd till den 15 Oktober detta år för dem, som äro kände och fullt tillförlitlige köpare, hvaremot andra betala vid klubbslaget eller ställe godkänd säkerhet.
Tingstäde d. 18 Juli 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *