Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Ransakning har i dag hållits å länsfängelset med den i vårt måndagsnummer omtalade förre brandsoldaten Johan Ludvig Nordström hvilken å handl. Högg & Johanssons gård tillegnat sig en fiskare Sven Olsson tillhörig skogsruss och med densamma begifvit sig utom staden. Den tilltalade erkände att det tillgått så som vi förut uppgifvit; han sade sig ha fått i uppdrag af ägaren att se om hästen och hade tyckt att den behöfde litet motion, hvarför han begifvit sig bort med densamma. Hästen hade genom ridten blifvit alldeles förstörd.
Nordström, som är född 1858 i Visby och förut varnad som lösdrifvare, dömdes att böta 50 kronor samt att ersätta skadorna på hästen med 25 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *