Badgäster vid Visby bad- och vattenkuranstalt:

Skräddare Malmborg, fru Anna Boberg, Visby; fru Thonell, Gotland; fru Johanna Jansson Upland; bokb. Wassberg med fru Visby; landtbr. M. Ohlsson, Skåne; landtbr. A. Johansson, Gotland; handl. A. Johansson, Dalsland; landbr. Clas Andersson, Småland; landtbr. G. A. Andersson, Gotland; landtbr. Th. Kundsen, Kristina Olsson, Elfrida Kundson, Skåne; fru Maria Lundqvist, skollärare Lundqvist, Småland; fru Maria Hjortar, Gotland; fru M. Landin, Stockholm; fru Hanna Schagerström, Karlstad; herr O. Flink, Östergötland; J. M. Lindström, Vestmanland; Byggm. O. Larsson, Skåne.
Summa 105.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *