Vid prestvigningen

i går i härvarande domkyrka, då s. m. kandidaterna Bronueus och Timander invigdes till prestakallet efter i lördags aflagd examen, tjenstgjorde, utom biskop von Schéele, som förrättade sjelfva akten, lektor Lemke, kontraktsprosterna Gustafsson och Budin samt kyrkoherde Söderström i Rone.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *