Uppvisningspremier.

»Föreningen till den varmblodiga hästavelns främjande på Gotland» har under året utdelat uppvisningspremier á 10:—kr. för förtjänstfullt uppvisade hästar vid lantbruksmötet, remontuppköpet och hästpremieringsmötena till följande personer:
Viktor och Hugo Ahlsten, Gudings, Alva, Einar Bramberg, Östra Vi, Visby, Gustav Dahlbom, Sindarve, Garda, Karl Dahlbom, Norrbys, Follingbo, Häglund, Gandarve, Vänge, J. Jacobsson, Lillegårds, Eksta, Daniel Jonsson, Ekeskogs, Hejde, Charles Henriksson, Sixarve, Alskog, G. Klingvall, Tibbles, Hejdeby, Erik Wikström, St. Tollby, Fole och Henrik Wedin, Björkebos, Follingbo.
Dessutom har styrelsen beslutit, att för visat intresse för varmblodig hästavel tilldela 20 st. medlemmar tidskriften »Hästen» under år 1929.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 December 1928
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *