Den första allmänna prisskjutningen

för öret hade skarpskytte- och jägaregillet i går eftermiddag anordnat skjutbanan vid Österport.
För företa gångan begagnades nu centimeterstaflor. Dessa skilja sig från de förut vanliga 10-ringade taflorna derigenom att här mätes det afstånd från pricken, der skottet träffar, hvadan således en skytt som skjutit t. ex. 60 c. m. skjutit bättre än en som skjutit 70 c. m., enär den förre kommit närmare pricken än den senare. Afstandet var 120 meter serien 5 skott. Till denna skjutning hade anmält sig 14 skyttar.
Första priset (svenska jägarförbundets bronsmedalj samt 10 kronor) tillföll hr V. Lönnies, Stånga, för uppnådda 75 centimeter; andra priset (bronsmedalj och 5 kronor) V. Eklund, Sanda, för 77 centimeter och tredje priset (bronsmedalj och 2 kronor) sergeant O. P. Segerdahl, Hangvar, för 79 centimeter.
Vid skjutning med 3 skott på löpande räf togs bland 12 skyttar första priset (4 kr.) af sergeant E. Stenström, andra priset (3 kr.) af notarien Vahlström och tredje (2 kr.) af fanjunkaren O. A. Pettersson.
Den skjutning, som härefter följde, var äfvenledes ny. Med hagel skulle träffas af en särskild maskin i luften kastade glaskulor. Två kulor kastades åt gången och skjutvapnet var dubbelbössa. Minst 3 kulor skulle träffas. I denna skjutning deltogo 9 skyttar. Första priset (3 kr.) togs af jägmästare Herlitz för 3 träffar och andra priset (2 kr.) af kandidat Engström för 2 träffar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *