Inom Visby Stadförsamling

hafva under i 1875
Födde: 79 mankön, 70 qvinkön. S:a 149,
Döde 44 mankön, 75 qvinkön. S:a 119.
Således 30 flere födde än döde.
Vigde: 31 par.
Inflyttade: 224 mank., 298 qvink. S:a 522.
Utflyttade:, 165 mank., 203 qvink. S:a 868.
Således 154 flere inflyttade än utflyttade.

Inom Norra Landsförsamlingen:
Födde: 1 mank., 2 qvink. S:a 3.
Döde: 1 qvink.,
eller 2 flere födda än döde.
Inflyttade: 16 mank., 16 qvink. S:a 32
Utflyttade: 2 mank., 7 qv., S:a 9.
Således 23 flere inflyttade än utflyttade.

Inom Södra Lands församlingen:
Födde: 2 mank., 1 qvink. S:a 3.
Döde: 3 mank.
Således lika många födde som döde.
Inflyttade: 22 mank., 21 qvink. S:a 43.
Utflyttade: 16 mank., 27 qvink. S:a 43,
eller lika många inflyttade som utflyttade.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *