Qvarnidkarne på Gotland,

som kunde vara intresserade för att bilda en qvarnförening med ändamål att befrämjn qvarnindustriens bästa, vore i lördags inbjudna att sammanträda å stadshotellet för att dryfta denna fråga på de grunder, som under mötet 2 Mars uttalades och hvilka vi på sin tid vidlyftigt refererade. Endast ett fåtal hade emellertid infunnit sig, så att man ansåg det vara omöjligt att få till stånd en qvarnidkareförening öfver hela Gotland. Af svar som ingått från norra Gotland huf vudeakligast, kunde dock antagas att en förening för ensamt denna del af ön skulle hunna komma till stånd. Något egentligt beslut härom fattades dock icke, utan upplöstes sammanträdet efter ungefär en half timmes förhandlingar.
Möjligen kommer ett nytt möte för frågans ytterligare diskuterande att utlysas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Juni 1888
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *