Gotland har redan lemnat

och kommer allt framgent att lemna rika bidrag till Upsala domkyrkas restauration. Planen att bekläda en del af de fristående pelerna med tegel har uppgifvits. Alla fristående pelare komma att beklädas med gotländsk kalksten. Pelarve i koret bestå af kalksten och icke, såsom man förut antagit, af marmor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Juni 1888
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *