Bevillningsberedningens förslag

till inkomstberäkning i Visby år 1888.
OBS.! Här upptagas endast de personer, som äro taxerade till en inkomst af arbete och kapital (ej för fastighet) af minst åtta hundra kronor.
Härvid märkes:
att af uppskattad inkomst 450 kr. äro fria från bevillning, då summan ej uppgår till 1,200 kr.;
att 300 kr, äro fria från bevillning då summan uppgår från 1,200 till 1,800 kr.; och att från och med 1,800 kr. bevillning beräknas för hela inkomsten, utan afdrag.

Strandroten:
Kapten Axel Ytterberg 4,741
Skeppare M. N. Stenberg 1,000
Förrårdsförvaltere A. G. Rossander 2,232
Kom.-landtm Warfvinge 3,000
Åkare J. P. Söderberg 800
Fotograf Lagergren 1,200
Öfverste v. Hohenhausen 8,018
Telegrofassist. Källström 2,131
Skepparen J. E. Johansson 800
Tullvaktmäst. Bångfäldt 1,032
Öfverlots Öberg 2,506
Lotsen J. A. Zetterqvist 905
Skeppare Aug. Olsson 1,000
Mästerlots Winberg 1,064
Skeppare K. A. F. Lönnqvist 1,500
Landshöfding Poignant 14,035
Rederiet för skeppet Moya 900
Lotskapten Berggren 5,013
Major Cronstedt 4,188
Handl. Karl Molander 8,000
Rederiet för skeppet Iris 3,000
Bokbandl. Nybergs enka 5,000
Bokhandlare V. Nyberg 1,000
Snickare T. L. Nilsson 800
Handelsidk. F. Andersson 1,200
Handl. Edv. Cramér 1,500
Länsnotarien Donner 3,176
F. rektor Cramér 3,600
Öfverstlöjt. Carlstedt 4,701
Lasarettsläkare Bolling 7,000
Provinsialläk. Björkman 9,000
E. o. postexped. Andersson 900
Slagtare Wahlbäck 1,500
Kansl.-vaktmäst. Engqvist 1,324
Garfvare Ödin 4,000
Handelsförest. T. Ödin 800
Garfvareg. Joh. Ödin 800
Handl. Herm. Lindström 2,500
Fängelsedirektör Jansson 3,450
Fängelsedirektören H. Petterson 2,000
Visby vattenkurinr.-bolag 2,520
Maskinist Holmqvist 2,000
Lektor Höjer 3,530
Stadsfiskal Jonzon 1,606
Visby Badhusaktiebolag 843
Doktor Melander 5,000
Rederiet för skon. Konfidentia 800
Målare G. Pettersson 1,800
Bokhållare K. Lyberg 900
Major Krause 6,243
Skepparen R. Pedersen 1,000
Fröken J. Hägg 8,600
Fröken V. Hägg 8,900
Rustmästare Andersson 1,536
Skräddare K. J. Eneqvist 800
Kapten Aspegren 3,350
Bokhandl. Hermansson 1,500
Löjtnant Landberg 1,024
Kapten Jacobsen 1,600
Skräddare Hage 1,200
Löjtnant Åkerhjelm 3,187
Skollärinnan J. Öberg 1,000
Källarmästare Smedman 2,300
Omyndige Arv. Sundman 800
Tidningsbolaget Gotlänningen 1,000
Gotlands enskilda bank 85,561
Kapten Smitterberg 6,500
Byggmästare Lindgren 800
Vaktmästare O. Olsson 800
Styrman J. Olsson 1,000
J. F. Olofsson 1,000
Bryggmästare Berger 2,000
Fru M. Berger 4,000
Kapten Arnelius 4,006
Fröken L. Anjou 1,000
Postmästare Wigren 4,300
Badhuskamrer Odin 1,500
Tulluppsyningem. Nyman 1,173
Lektor Bergman 5,822
Gotlands tryckeriaktiebol. 3,232
Redaktör Jeurling 5,200
Styrman Falk 1,500
Boktr.-faktor Andersson 936
Maskinist T. Johansson 980
F. häradsskr. Ljungholm 2,975
Bankkassör Bergenstjerna 3,694
Tullkontrollör Hagström 2,875
Sakförare Stenmark 800
Adjunkt Rorsman 1,282
Mejerskan P. Stål 1,150
Tallförv. Lyth 4,910
Konsul Romdahl 2,500
Kopparel. Hultmans enka 1,500
Bagare Lindbom 2,000
Bagaregesäll. Lindbom 800
Handlanden Lundin 1,600
Bokbind. Anna Ridelius 800
Handl. Kahlquist 3,000
Jernhandl. Grönstrand 7,000
Bokhållare Schwan 1500
Modehandl. K. Pettersson 1,000
Kopparslagare Hallonberg 1,000
Handl. J. N. Björkanders enka 1,000
Byggmästare Kildberg 1,600
Kammarskrifv. Bolling 1,000
Gästgifvare Landtbom 800
Skräddarefirman Ahlgren & Enquist 1,500
Bokhållare J. Hellgren 800
Sjökapten R. Valström 1,000
Konsul Björkander 8,700
Ingeniör Ekholm 1,480
Kammarskr. Ljungdahl 1,460

Norderroten:
Grosshandl. Axel Ekman 2,050
Borgmästare Een 7,330
Öfverstelöjtn. Schartau 8,433
Handl. Rob. Löfving 2,500
Ångfartygsb, Gotland 35,277
Kapten H. Lindström 2,188
Garfvere Romin 3,000
Kapten Ternstedt 3,152
Apotekare Marelius 13,500
Apotekare Ljungberg 1,500
Provisor Östman 1,000
Provisor Lindbom 1,000
Provisor Sjöberg 1,500
Redaktör Pallin 2,000
Bryggeribolaget 6,000
Bokhåll. A. Lundberg 1,000
Kons.-not. Öfverberg 2,850
Fru Alb. Öfverberg 1,600
Past.-adj. Havrén 1,000
Garfvare Joh. Stenström 5,000
Länsveter. Vetterström 2,258
Vik.lärov.-adj. Wernström 1,500
Skorstensfejare Lundin 2,250
Garfv. K. M. Stenström 5,300
Löjtnant Sellergren 1,710
Färgaren R. J. Stenström 800
Fröken A. Smitterberg 1,000
Styrman K. T. Vinqvist 800
Löjtnant Sahlin 1,622
Kronofogde Höks enka 1,200
Lärov.-adj, Hallenberg 4,591
Ombudsman. J. H. Bachér 800
Bokhållare Marelius 1,400
Landskont. Lindqvister 1,319
Trädgårdsmästare May 3,000
Sjökapten Löfvengren 1,500
Sockerbagare Florin 1,200
Handelsid. El. Stenberg 1,000
Lärov.-adj. O. Klintberg 2,930
Rådman Torpadie 3,012
Löjtnant D. H. Söderberg 866
Löjtnant J. A. Söderberg 1,553
Lärov.-adj. L. Kolmodin 3,930
Kamrer Ihre 5,108
Landsekret. Hambraeus 8,950
Sekreterare H. Gustafsson 1,950
Lärov.-adj. Johansson 2,430
Sjökapten O. Gardell 1,000
Litteratör Sandberg 1,800
Skeppsombudsm. Thomson 1,854
Löjtnant Fahnehjelm 2,391
Styrman Nils Hansson 1,000
Rektor Jacobson 6,260
Sjökapten B. Sandström 1,400
Reg.-intendent Karlsson 2,520
Underlöjtnant Nordberg 1,323
Maskinist K. Sundström 1,000
Bankkamrer Romdahl 5,215
Jägmästare Sylvan 4,000
Sjökapten Karl Sellin 800
Lärov.-adj. Berglund 3,968
Handl. Klingwall 3,580
Handl. Dagerman 4,000
Handl. Hederstedts arfv. 1,670
Lärov.-adj. Kahl 4,080
Mag.-sekret, Herlitz 4,758
Sjökapten Lyherg 1,000
Sjökapten Ahlboms enka 1,000
Handl. J. Lindahl 1,800
Styrman H. Engström 800
Handl. Hugo Pettersson 2,600
Öfverstelöjnant Ihre 6,050
Länsbokh. Mellin 5,985
Past.-adj. Hasselberg 1,000
Komminister Söderberg 2,621
Styrman T. Söderdahl 1,400
Sjöman N. P. Nilsson 1,540
Lektor Fagerholm 3,410
Brygg. A. Ericssons enka 900
Kapten O. Ericsson 3,090
Snickare Engström 800

S:t Hansroten:
Räntmästare Enequist 5,605
Bagare Lyberg 2,500
Sjökapten Wulfcrona 3,000
Skolförest. Ljungberg 1,500
Telegrafkom. Carlström 4,023
Stadtbetjent O. Larsson 900
Boktryckare Norrby 1,500
Kamrer Norrby 3,800
Sockerbagare Beckman 1,320
Häradsskrifv. Nordahl 3,389
Handl. Åckander 4,000
Handl. Christiansson 5,103
Rådman Linnés enka 920
Bryggare Vedin 10,000
Auditör Engström 4,000
Häradsh. Valdenström 7,500
Stadskassör Frendin 3,500
Enkefru Ulrich 950
Skolvaktm. Engström 860
Sergeant Vikander 1,055
Bokhållare Franzén 1,800
Bagare A. Andersson 800
Rådman Tiberg 5,637
Färgare Åkermans enka 2,500
Bagare Löfgren 1,000
Lektor Lemke 4,775
E. o. postexpedit. Ekman 1,002
Lärov.-adj. Westöö 4,280
Fröken A. Fåhraeus 2,500
Fröken A. Vesterberg 1,000
Landtbr. Malmros 1,000
Fröken H. Bachér 1,000
Fältskär Prien 2,200
Tobakshandl. Dahlström 1,800
Tobakshandl. Wiberg 2,300
Skomakare Olin 950
Handl. I. Lindgren 3,100
Konsul Ekman 1,500
Skeppsklar. Malmberg 2,000
Handl. Wallérs arfv. 18,000
Handl. Rud. Wallér 3,000
Bokhållare Måhrbeck 1,500
Bokhållare Ericsson 800
Guldsmed Palm 800
Enkefru Anna Klintberg 1,000
Lektor M. Klintberg 3,738
Handl. G. T. Hägg 5,000
Handl. F. O. Hellman 1,000
Kakelugnsm. Cedergren 2,000
Handl. A. Palm 1,350
Skeppare K. J. Vassman 1,000
Läderhandl. Längqvist 1,200
Handl. K. J. Ohlsson 1,200
Grosshandl. Sonntag 3,000
Visby spritbolag 32,872
Konsul Stare 3,500
Slagtare Myrsten 2,200
Garnhandelsbolaget 4,000
Kronofogde Calissendorff 5,195
Handl. Måhrbeck 3,500
Jernhandl. Lindsström 7,500
Handl. Sandelius 6,000
Färgare Fornell 5,000
Enkefru H. Cramér 1,000
Handl. O. E. Olsson 1,000
Handl. Hägg & Johansson 4,500
Metodistpred. Peterson 1,200
Tapetseraren Lindstedt 800
Brandmästaren Lundin 2,500
Litteratören Veström 900
Handl. Molér 3,330
Biskop v. Schéele 10,568
Häradsh. Lindroth 7,500
Lärov.-adj. Lange 2,894

Klinteroten:
Sjökapten Kindberg 1,200
Sjökapten Nyström 1,000
Kronofogde Bokström 5,258
Fröken Bergman 1,096
Tullvaktmäst. Lindberg 1,220
Vaktkonstapel Olsson 935
Bankbokh. Pettersson 1,920
Styckjunkare Johansson 1,727
Slagtaren Ax. Ölander 800
Eldare F. P. Nyman 1,200
Postexpeditör Myrsten 2,232
Skeppare J. Vessman 1,500
Kamrer Törngren 1,500
Handl. Lundborgs enka 1,000
Verkmästare Runeberg 1,860
Eldare E. O. Johanssons hustru 1,500
Smed P. M. Pettersson 800
Sjökapten Schultz 900
Tullvaktmäst. Andersson 1,032
Sjökapten Sandelin 3,600
Handl. Strömbeck 4,000
Kapten Hedenblad 3,745
f. sjökapt. P. J. Pettersson 1,500
Skrädd. O. P. Olofsson 1,000
Resepred. A. Johansson 800
Fru L. Graefén 1,000
Kakelugnsm. Pettersson 800
Landskanslist Sturtzenbecker 1,969
Styrman Kahl 800
Stadsbokh. Pettersson 3,924
Landskamrer Gardell 7,819
Jernhandl. Fahlström 4,500
Skeppare V. Nyman 1,500
Handl. Ax. Sjöström 3,500
Bokhållare Berglund 800
Bankdirektör Kolmndin 3,988
Skom. G. L. Vesterberg 1,500
Sömmersk. Kr. Karlsson 1,200
Mösskrädd. Johansson 800
Skom. J. A. Johansson 1,000
Modehandl. Ramberg 800
Sjökapten Ramberg 1,200
Slagtare O. Ölandar 1,000
Handl. G. Johansson 1,200
Ritlärarinnan Kinman 1,192
Bagare Vallin 3,500
Handl. Levin 1,600
Handl. Abrahamsson 1,500
Löjtn. Prim. Peterson 3,704
Konditor Gardelius 800
Handelsfirman Hedström 2,600
Lokomotivförare Nilson 960
Vagnmakare Lindell 1,300
Kakelugnsmak, K. Berg 1,000
Skomakare Lager 1,800
Spegelfabrikör Hellman 1,500
Kopparsl. A. N. Hallgren 800
Handl. K. Ferm 1,330
Skomakare Cedergren 800
Sjökapten L. Hansson 1,800
Urmakare Forsberg 1,400
Guldsmed Häggström 2,500
Blecksl. F. R. Johansson 800
Kakelungsmakare K. P. O. Berg 1,000
Kapten Eneroth 2,210
Urmakare Lundmark 1,400
Stenhuggare Engfelt 1,000
Enkan L. Stenman 800
Guldsmed Toffrén 1,000
Handl. Schenholm 2,000
Handl. Wassberg 1,800
Sjökapten G. Ekström 4,000
Bokbindare Segerdahl 1,800
Handl. Elias Johanssons enka 2,500
Regementsläk. Hamberg 5678
Modehandl. Sofia Vennerström 800
Guldsm. L. F. Elgstrand 1,000
Tunnbind. N. Hansson 800
Gelbgjutare Hallgren 4,092
Extr. lär. vid läroverket Hjertstrand 1,500
Handl. Aug. Johansson 4,500
Musikdirektör Söhrling 2,300
Konsul Stenberg 9,190
Reder. för skon, Relzia 800
Major Claassen 4,100
Handl. Kjellblad 2,500
Bokh. A. Fahlström 1,000
Skom. O. P. Jakobsson 2,000
Handelsbitr. Lysholm 800
Handl. Goldensohn 3,000
Handl. O. P. Rundberg 1,000
Handl. Vidin 1,000
Sjökapten Holst 2,500
Handl. John Munthe 3,300
Skrädd. J. M. Sandström 800
Handl. K. J. Pettersson 1,200
Svarfvare Vengström 800
Slagtare Berthin 1,000
Bokh. Högström 1,200
Kapten Gardell 1,811
Handelsfirm, J, P. Sjögren 3,100
Handl. L. N. Larsson 1,200
Handelsförestånd. J. Johansson 2,000
Major Törngvist 5,759
Löjtn. Mannerhjerta 871
Nuvig.-lär. Ludvigsson 1,500
Skomak. J. O. Österberg 1000
Fröken A. Löfvenström 900
Folkskoll. Hammarström 1,040
Sjökapt, L. J. Sundqvist 920
F. handl. S. A. Munthe 950
Styckjunkare Brodd 982
Folkskollärare Olin 1,650
Ritlärare Löfvengren 1,109
Handl. Enström 1,000
Gevärssmed A. Andersson 1,148
Snickare Zackrisson 800
Slöjdlär. Å. Pettersson 1,200
Agenten Berggren 1,000
Barnmorakan Emma Vedin 925
Handl. J. Johansson 1,000

Utom staden boende:
Handl. J. O. Pettersson 5,500
Bokh. Johansson 800
Gjuteribolaget P. A. Otter & k:i 3,000
Gjutmästare P. A. Otter 1,200
Smeden J. Å. Bäckström 1,000
Smedmästare Sandberg 1,000
Handl. Joh. Johansson 800
Smedmäst. Hässelgren 1,200
Qvarnägare Axel Hultman 1,500
Folkskollärare Rundqvist 850
F. kapten G. Åberg 1,600
F. kapten Walgren 3,500
Fattigsyssloman Carlsson 2,270
Visby Cementaktiebolag 12,000
Qvarnarrendatorn J. A. Hallgren 1,000
Qvanägare L. Andersson 2,000
Häradeskrifvare Bergman 3,649
Underlöjtn. Hj. Sillén 1,278
Stationsskrifvare Boberg 1,200
Jernvägsbokhållare Rothstein 1,200
Trafikchef Cederatröm 3,500
Löjtn. Herztman 1,166
Styrman Ahlqvist 1,000
Arbetaren J. A. Andersson 800
Vaktmästare Hässelsten 1,000
Bankdirektör H. Pettersson 5,535
Underlöjtn. S. Engström 1,295
Landtbruksingeniör Roos 4,000
Mjölhandl. Larsson Endregårda 1,000

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Juni 1888
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *