Skarpskytte- och Jägaregilles

allmänna täflingsskjutningar för året komma att äga rum den 17 Juni, 10 Juli, 10 Augusti och 10 September å gillets skjutbana, med undantag af tåltingen i Augusti, hvilken kommer att ställas tillsamman med länstäflingsskjutningen.
Vid dessa täflingsskjutningar komma följande regler att iakttagas : Skjutningen företages på fri hand med 5 skott mot tafla af 40 centimeters radie på 120 meters afständ. Gevär af kvad slags konstruktion som helst få härvid användas.
Skottlekar med kula eller hagel på löpande föremål eller uppkastade glaskulor komma älven attäga rum, om tillräckligt antal skyttar dertill anmäla sig.
Skottafgiften för skjutning å tafla erlägges af gilleledamot och af ledamot af med gillet förenadt skyttegille, hvilket erlagt ärsalgift, med 2 kronor, af icke-ledamot med 4 kronor. — Af-gift för deltagande i titrige skjutningar kommer att bestämmas vid tillfället, skolande för öfrigt de målskjutnings-regler, som äro gällande för Svenska Jägareförbundets centralafdelning i Stockholm, lända till efterrättelse.
Minst tre penningpris, hvilkas belopp blir beroende af deltagarnes antal, samt dessutom medaljer såsom vid Central-af delningen komma att utdelas.
De som vilja deltaga i första täflingskjutningen torde anmäla sig ofvam nämde dag den 17 Juni kl. 3-4 e. m. i skjutpaviljongen hos gillets rustmästare.
Visby den 1 Juni 1888.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *