Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 31 Maj: löjtnanterna Oxehufvud, Söderberg, Köhler, volontärerna Nyberg, Cronstedt, hrr Johansson, Vennerström, Liljeström, Odin, Andersson, Odin; fruarna Olin, Reuser, Wendel; fröknarna Lund, Hansson, Lemke samt 38 däckspassagerare.

Med Klintehamn 1 Juni: hofjägmästaren af Peterséns, häradshöfding Berlin, ingeniör Cedergren, hrr Wöhler, Lagergren, Malkan, Wirsén, Enequist; fruarna Wöhler, Sigrén; fröknarna Enequist, Gerle, Enequist, Huldt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *