Med ångaren Dagmar

följde i går på resa till Fårösund ett 30-tal lustresande oaktadt det kyliga vädret hvilket gjorde att man ej gerna kunde vistas ofvan däck.
Ankomsten till Fårösund skedde strax efter 12, der vackert väder rådde hela dagen; endast en liten regnby hade på morgonen dragit öfver der.
Kl. 5 afgick båten derifrån och ankom hit åter kl. 9,15.
Af gods medförde ångaren hit åtskilligt, mest smide, i öfver 50 konnossementer, och härifrån till Norrköping 800 tunnor spanmål.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *