Den nya artillerikasernen

kommer att få ett något förändradt utseende mot hvad i början var ämnadt. Ritningar ha nämligen nu i förändrad form fastetälts för fasaden, hvarigenom denna midt öfver porten kommer att prydas med en vacker fronton, hvarifrån den blågula flaggan sedan en gång kommer att svaja. Å sjelfva frontonen finnes plats för en klocka, hvilken dock, då medel saknas till dess anskaffande, tills vidare kommer att ersättas med ett vapen. På ömse sidor om frontonen anbringas 5 kupor. Portarna till kasernbygnadan komma att beslås med väldiga jernbeslag i medeltidsstil, likaledes efter nu faststäld ritning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *