F. d. Eneqvistska magasinet

vid Strandgatan kommer att omändras till gevärsförråd för Gotland, rymmande omkring 8,000 gevär. Armé förvaltningen har, enligt i går hit ingånget meddelande, antagit ett af byggmästare Lindgren gjordt omändringsanbud, slutande på 8,950 kronor. Viklunde mekaniska verkstad i Stockholm kommer att leverera åtskilligt jernarbete, såsom spiraltrappor, jernbjälkar m. m. för 2,218 kronor, kvarjämte byggmästare Kihlberg kommer att utföra åtskilliga mindre reparationer å det nuvarande förrådshuset enligt innevarande års stats reqvisitionsförslag. Magasinets omändring skall vara verkstäld till 15 November.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *