Domareembetet

i södra domsagan kommer att från och med 4 nästa Juni till 5 September förvaltas af v. häradshöfding Karl Bergström, enär häradshöfding Lindroth under denna tid erhållit tjenstledighet med rätt att dessförinnan åter inträda i utöfningen af sitt embete.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *