Rekryteringen vid armén går bra.

Enligt i dagarna till försvarsdepartementet inkomna uppgifter har rekryteringen vid armén, under senaste tiden gått mycket bra. Under förra månaden funne ej mindre än 337 man vägen till regementena, så att antalet vakanser nedgått till 140 för
hela, armén, d. v. s. endast två proc. av beställningarna i manskapsgraderna äro vakanta. Ett flertal förband äro fulltaliga och en hel del andra kunna endast mottaga en eller annan man ytterligare. Vid Gotlands infanterikår är manskapsstyrkan numrera fulltalig, varemot Gotlands artillerikår behöver yttrligare tolv man för att manskapsnumerären skall bringas upp till stat fastställt antal beställningar, nämligen 111. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *