Gåfvor till Gotlands-Fornsal.

Häradshöfdingskan fru U. Kökeritz, f. Gedda:
Barnabok, begagnad af H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf, f. 1778. Livre Cantique, som tillhört öfverste Gedda. Korsett af hvitt kypert, med kulörta blommor i tambur-söm, hvilken tillhört fru Charlotta Schröderheim, f. von Stapelmohr. Strumpor af bomull, broderade med schattér-söm, hvilka tillhört fru Charl. Schröderheim. Tafla, sydd med hår på sidentyg.

Kopparslagare E. N. Norrby:
Tafla öfver sjöslaget vid Hogland 1788, hvilket fadren Hans H:n Norrby bevistade. Tafla öfver sjöslaget vid Öland 1789 (d:o d:o).

Byggmästare J. J. Stenbom:
Dryckes-kanna af bränd lera (som brukats i skämtsamma lag).

Nämndem:n Jacob O:n Godman, Grådda i Fleringe:
Liva, gammalt musikinstrument (ritadt och beskrifvet uti Ny Illustr. Tidn 1866, n:o 11). Ny-stuge-bänk af eke, 4 1/2 aln lång (se: Linnés Gothl. Resa 1741, sid. 224). Pip-hölster af trä med messingsbeslag (för gästabud). Hand-tajn (slända) af idegran och furu. Ljus-stake af bränd lera, röd (med 4 lju-pipor). Ljus-stake af krukgods (såsom en Björn) svart, glaserad. Huskors af trä (att resas på taket vid Häns-ating eller byggnadsgille).

Hustru Kristina J:bs d:r Båppare i Ejsta:
Spänn-buckla af brons, öfversta delen och 4 2/5 tum lång.

Husb.-dottren Susanna J:bs d:r Båppare i Ejsta:
Silfver-mynt, NOVA. BVND.

Hustru Susanna Kristina Båppare i Ejsta:
Skriftug af horn (uti papphölsa); bläckhorn, sandhorn och pennknif, af hennes farfars fars farbror fördt till huset.

Fru Hilda Åkerman, f. Gernandt:
Ett par Ljus-stakar af trä, snidade.

Mamsell Louisa Fredr. Säve:
Skål af porslin, brun samt blå och hvit (invändigt), som tillhört mormors mor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *