Norrlanda församlings skollån tillstyrkt.

Länsstyrelsen på Gotland har med tillstyrkan till k. m:t överlämnat av Norrlanda församling gjord ansökan om tillstånd att upptaga ett 20-årigt amorteringslån å 16,500 kr. till bestridande av kostnaderna för uppförande av en lärarbostad i församlingens skoldistrikt. I bifogat tillstyrkande yttrande framhåller folkskolinspektören Johannes Linnman i Visby, att byggnadsföretaget måste anses nödvändigt för distriktets skolväsen, då bostäder f. n. saknas för skolans båda lärare. Då Norrlanda folkskola för ett par år sedan omorganiserades från formen B 3 till B 2 b erhölls lokal för den nyinrättade småskoleavdelningen genom att den i skolhuset inrymda lärarbostaden ombyggdes (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *