Dödsfall.

Efter en tida sjukdom avlad i går eftermiddag i sitt hem härstädes f. d. arbetsförmannen C. P. Engström i den höga åldern av 87 och några månader.
Engström var född vid Homa i Stenkumla, men har sedan sitt nionde år varit bosatt i Visby. Han utbildade sig ursprungligen till färgare och konditionerade några år i yrket hos Stenströms färgeri härstädes. Därefter blev han förman, vid ångbåtsbolagets kollador och svarade i denna egenskap för båtarnas kolning. En kort tid ombesörjde han älven med sitt arbetslag båtarnas lossning och lastning. I omkring 40 års tid verkade han som kolningsförman och tillvann sig därunder genom sitt plikttrogna arbete bolagets förtroende. På hans 75 årsdag visade bolaget också sitt erkännande genom att förära honom ett guldur med vidhängande guldkedja. För ungefär eti 10-tal år sedan lämnade han arbetet vid kolladorna för att njuta sin ålders ro och han erhöll då av. ångbåtsbolaget en årlig pension för sista återstående dagar.
Engström slöt sig tidigt till nykterhetsrörelsen oeh han var en av de första, som ingingo i den nybildade logen S:t Olof härstädes, inom vilken loge han alltsedan varit verksam.
Änkling sedan några år sörjes den avlidne närmast av fem söner och tre döttrar. Av sönerna äro Henrik och Sven målaremästare här i Visby och Herman, bosatt i Slite, gjutare och landstingsman. En son är bosatt i Amerika.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *