Genom exekutiv auktion,

som förrättas har å landskansliet lördagen den 29 december klockan 1,15 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas till försäljning utbjudas de lantbrukaren Hugo Jacobsson tillhöriga fastigheterna 91/2048 mantal litt. A. l. d. Stora Mörby 141 och 3/640 mantal litt. A. b. a. k. Lilla Mörby 157, båda i Lokrume socken.
Fastigheten 91/2048 mantal Stora Mörby, som är belägen aster om och intill landsvägen Visby—Tingstäde, 16 km. från Visby, 4 km. från Lokrume kyrka och skola samt 5 km. från Martebo järnvägsstation, består av 9 tunnland täckdikad fastmarksåker, god ler- och sandmylla.
Fastigheten 31/640 mantal Lina Mörby, som är belägen väster om och på cirka 300 meters avstånd från ovannämnda landsväg, består av 4 tunnland 11 kappland odlad myr av god beskaffenhet.
Fastigheterna som båda äro obebyggda och ohägnade, hava saluvärd- rats den förstnämnda till 3,600 kronor och den sistnämnda till 900 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken haneljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt som bSr vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 21 november 1928.
A. E. Rodhe.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *