Ett glädjebudskap för telefonabonnenter.

Telegrafkommissarie Hallberg meddelar idag, att telegrafstyrelsen nu upphävt den gamla bestämmelsen om att närings- och yrkesidkare icke få ha bostadstelefon i lokal, där yrket bedrives. Numera gäller sålunda endast samtalsantalet för dessa ebonnenter. Detta glädjande byslut innebär för Gotlands vidkommande, att omkring 250 abonnenter på ön komma att få sina telefonabonnemangsavgifter sänkta, en del från 27:50 kr. pr kvartal till 17:50 och an del abonnenter, vid vissa välxelstationer på landsbygden, från 25 kr. till 12:50. De, som komma att bli delaktiga av den nya ordningens välsignelser, bli mindre handlande och hantverkare, men man bär ju också kunna vänta, att många sådana, som hittills icke haft telefon, nu komma att skaffa sig sådan, sedan abonnemanget blivit sänkt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *