Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
För fortkörning
fick idag chauffören K. G. K. Larsén böta 30 kr. Han hade den 16 dennes på kvällen kört med 30 km. Adelsgatan-Wallérs plats.
En trafikchaufför fick böta 10 kr. för fylleri och 75 kr. för bilkörning i berusat tillstånd.

En fyllerist
bötfälldes i dag med 15 kr.

För spritsmuggling
tilltalade kockan Wilh. Dassbach å tyska ångaren Gotland erkände idag genom ombud att han undanstuckit 9 liter sprit i fartyget då detta för en tid sedan
anlöpte Fårösund. Tullförvaltaren i egenskap av åklagare yrkade på
straff för befälhavaren för bristande tillsyn, enär smuggling förekommit redan förut ett par gånger å detta fartyg. Utalag meddelas senare.

NORRA HÄRADSRÄTTEN.
(Hösttingets fjärde sammanträde. Ordf. häradshövding Aug. Toll).
Utslag:
Fylleri och bilkörning.
För förande av bil i berusat tillstånd dömdes Knut Söderdahl, Angelbos i Lärbro, till sammanlagt 175 kr:s böter.
För liknande förseelse fick Oscar Pettersson, Friggårds i Boge böta 150 kr.

Olaga befattning med sprit.
En arbetare i Bungenäs, som inköpt sprit från tyska ångaren Koholyt, dömdes att böta 20 kr. och kaptenen å nämda ångare dömdes för bristande tillsyn att böta 10 kr.

För olovligt tillgrepp
av ved från kronans skogar dömdes J. V. Pettersson, Hallfreda i Follingbo, till 20 kr:s böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *