En drunkningsolycka

inträffade på lördagen utanför västra kusen, då en fiskare Karl Johansson från Fridensfors i Sanda fick satta livet till i den orkanartade stormen.
Johansson hade vid 12-tiden på lördagsmiddagen begivit sig ut till sjös för att draga torskanglar. Redan då blåste det starkt, och efterhand ökades stormen till orkanartad styrka. Johanssons båt var liten och ganska bräcklig och den motor, som fanns densamma brukade sällan fungeraordentligt. Johansson var emellertid, trots att han endast hade en arm och därför borde ha svårt att klara sig, en djärv strandkarl, som icke fruktade sjöns faror. Denna gång hade de emellertid blivit honom övermäktiga. Hans båt hade på lördagen observerats av lotsarna i Klintehamn, men sedan dess var han försvunnen. Då han icke hördes av, sökte man efter honom på lördagskvällen och lördagsnatten, men förgäves. Under gårdagen hittadas emellertid hans lik ilandflutet vid stranden mellan Västergarn och Klinte.
Den omkomne, som var i 50-årsåldern, efterlämnar minnet av en person, som i mångt och mycket gick sin väg för sig, men som trots sin invaliditet skötte sina sysslor med driftighet och arbetsamhet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *