Från landsbygden. Eksta.

EKSTA, den 21 nov.
Vid skyttegillets tävlingslskjutning om statens pris jämte insatsskjuning, uppnåddes följande resultat:
Huvudskjutning: IV klass: H. Olsson. 96 poäng; B. Larsson 68 p.;
III klass: A. Olofsson 86 poäng; W. Båthelsson 78 p.; Edvin Pettersson 54 p.; Emil Pettersson 53 p.; II klass: G. Lickander 95 poäng; O. Pettersson 92 p.: K. Jakobsson 78 p.; I klass: W. Larsson 99 poäng; E. Andersson 92 p.; K. Jakobsson 91 p.; A. Pettersson 84 p.
Insatsskjutning, 5 skott 20-ringad tavla á 300 meter, valfri skjutställning: E. Larsson 94 poäng; G. Lickander 92 p.; J. Hederstedt 92 p.; E. Pettersson 91 p.; E. Höglund 89 p.; W. Båthelsson 88 p.; A. Dahlgren 87 p.; K. Lickander 85 p.: Insatsskjutning, 5 skott 20-ringad tavla å 200 meter, valfri skjutställning: E. Larsson 100 poäng; G. Lickander 97; A. Dahlgren 97; H. Olsson 97; N. Larsson 96; E. Pettersson 96; G. Pettersson 95; A. Pettersson 94; K. Jakobsson 94; M. Pettersson 91; K. Lickander 91 p.; Insatsskjutning, ringad 1/4 fig., 6 skott, 200 meter:
H. Olsson 6/43;
G. Lickander 5/11;
E. Larsson 6/41;
A. Pettersson 5/36;
M. Pettersson 5/36;
A. Dahlgren 5/36;
K. Licksnder 5/34;
A. Olofsson 5/26;
G. Pettersson 4/31;
E. Petersson 4/25;
W. Larsson 4/14 p.
Måsterskmpspokalen, för lägstrplatssiffra i samtliga tävlingar, tillföll Gustaf Lickander mad platssiffra 7. Närmaste man var E. Larsson med platssiffra 10.
På grund av de dåliga tiderna och bristande förståelse för skyttesakens stora betydelse och reella innebörd, har medlemsatalet gått ned till omkring 40 %. Gillets område är Eksta, Sproge och halva Fröjel. Det är några intresserade i Eksta, som hålla traditionerna uppe. Träffsäkerheten har under årens lopp något ökats och en del nya rekord ha satts under året; av E. Höglund och W. Larsson med 99 poäng mot 20-ringad tavla å 200 meter och E. Larsson, nytt rekor i prisskjutnindagen med 100 poäng. Bland de bättre resultaten stå II:klassaren Gustaf Lickanders fyra första precisionsserier å 198 enäng, med ej mindre än 35 vita.
Skytt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *