Föreningen av statstjänstemän i högre grad

hade i går afton sitt årssammanträde å Stadshotellet, varvid för handlingarna leddes av landskamrer Gust. Melin, som inledde same antrsädet med några minnesord övar föreningens bortgångna ordförande, lektor Hj. Jansson, Till ledamöter av styrelsen återvaldes häradshövding Hugo Krok och landskamreraae Gust. Melin samt nyvaldes lektor Rud. Björkegren, telegrafkommissarien E. S. Hellberg, och folkskolinspektår Joh. Linnen med förste provinsialläkare N. Tidmark, tullförvaltare K. Berggren och distriktslantmästare S. Campbell som suppleanter. Till revisorer utsågos kapten Filip Hågg och landskontorist H. Hultgren.
Vid sammanträdet höll folkskolinsp. Linnman ett anförande om resereglementet, varefter följde en stunds diskussion, och ordföranden, hr Gust. Melin, gav en orientering av förarbetena till den förestående den ortsgrupperingen. Till sist beslöts den stadgeändringen, att föreningen skall hålla två ord. sammanträden årligen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *