Från landsbygden. Hejde.

HEJDE, 19 nov.
Församlingsafton för Väte församling hölls här i går e. m. i prästgårdens stora sal, dit vätebor å bilar, skjutsar och till fots församlats i rätt stort antal.
Sedan ps. 268 alvsjungits, inleddes högtidligheten med bibelläsning och bön av kyrkoherde Olofsson, varefter åter följde unison sång ur nya psalmer.
Kyrkoherden berättade sedan, på uppmaning, även för väteborna, om sin i fjol företagna resa till Italien och Rom, men uppehöll sig nu mest vid en företagen bestigning av berget Vesuvius, en berättelse som åhördes med stort intresse.
Härefter hölls kafferast då kaffe bjöds av kyrkoherde och fru Olofsson, och då tillfälle gavs till gemytligt umgänge och samspråk. Sedan åter samling skett, sjöngs ytterligare ett par psalmer, varefter pastor loci avslöt den trevliga samvaron med en kort betraktelse över dagens episteltext.
Efter en avsjungen koral frambar läiraren EL iböderdael, som under aftonen tjänstgort som organist, ett tack till värdfolket.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 november 1928
Nr 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *