Från landsbygden. Näs.

NÄS, 19 nov.
Distriktsmöte hölls i Betania sönd. den 18 nov. kl. 11 f. m. och 2,30 e. m. Sedan de närvarande hälsats välomna, predikade köpman A. J. Löfborg. Havdhem, över Hes. 37:1-10.
Eftermiddagens möte öppnades av distr. ordf. Fir. Larsson, Vamlingbo, med kisande av Ps. 62 och bön. Flera frågor förelågo till behandling. Sedan dessa slutbehandlats predikade herr Löfberg över dagens episteltext Kol. 1: 9-12. Pastor Häggström talade över Uppb. 21: 27. Mötet avslöts med tack till alla medverkande och deltagare och till församlingen för uppoffringar för mötet samt bön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *