Fiskerilån.

Gotlands läns hushållningssällskap anhåller hos lantbruksstyrelsen om ett 6-årigt amorteringslån å 900 kr. från fonden for fiskerinäringens främjande. Lånet är avsett att utlämnas till fiskaren Knut Johansson i Visby för inköp av en motorbåt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *