Ny revisor för Visby flickskola.

Länsstyrelsen i Visby föreslår hoe skolöverstyrelsen adjunkten vid högre allmänna läroverket i staden Hjalmar Rydquist att å statens vägnar verkställa den revision av Visby högre flickskolas räkenskaper, som skall utföras under innevarande kalenderår. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 November 1928
Nr 273

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *