På grund och åter flott

kom i lördags motorseglaren Minna av Långö, kapten H. H. Spindel, som på resa från Göteborg till Rute med täljsten råkade fastna i Fårösunds norra gatt vid 10-tiden på förmiddagen. Vid 7-tiden på kvällen lyckades emellertid fartyget komma av grundet utan att ha lidit några vidare skador, varpå resan fortsattes. Orsaken till grundstötningen tillskrives befälhavarens obekantskap med farvattnet och rådande regntjocka.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *