Gotlands studenter i Stockholm

hade i onsdags lagtime landskap å restaurant Stallmästaregården i närvaro av inspektor prof. Lithberg varvid val förrättades av nytt kuratel som fick följande sammansättning: kurator Folke Löfgren (omvald), v. kurator Bengt Söderberg, notarie ans Hansson (omvald), fiskal Nils Gottberg och rumormästare Knut Andersson med Sven Norrby Söderström. och Harald Jacobsson som suppleanter. Till revisorer utsågos Folke Andrén och Valter Östergren. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades det avgående kuratelet. I redaktionen för föreningens tidning insattes Bengt Söderberg, Harald Jacobsson, Thor Engström, Folke Löfgren och Hans Hansson.
Landskapet avslutades med supé.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *