Tre fiskerilån till Gotland?

Gotlands läns hushållningssällakap anhåller hos lantbruksstyrelsen om lån från fonden för fiskerinäringens främjande med 2,800 kr., därav 1,300 kr. med 6-årig och 1,500 kr. med 8-årig amorteringstid. Av lånet avses 1,500 kr. till Olof Siltberg och Konrad Melin i Sanda gemensamt för inköp av båtmotor och byggande av båt, 700 kr. till Lars Ahlqvist i Ronehamn för inköp av båtmotor och 600 kr. till Hugo Pettersson i Västkinde, för samma ändamål. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *